pic

حمل و نقل فروشگاه های زنجیره ای

حمل و نقل برای فروشگاه های زنجیره ای یکی از عوامل مهم برای رسیدن به موفقیت در بازار است.

pic

شرکت های توزیع مویرگی

در سیستم حمل و نقل، توزیع مویرگی معمولاً به معنای توزیع مسیرها یا زمان‌های راندن وسایل نقلیه است.

pic

لجستیک زنجیره‌ای

لجستیک زنجیره‌ای یا Supply Chain Logistics به مجموعه فعالیت‌های مربوط به تأمین، حمل و نقل، انبارداری، توزیع و